ZAREJESTRUJ     ZALOGUJ
Polskie Stowarzyszenie Groomerów

Zawsze aktualne wiadomości

RODO

Z uwagi na zmiany w przepisach, związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa jakie kroki podejmuje nasze Stowarzyszenie w tym zakresie.

W dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych, zwane RODO. Nakłada ono dodatkowe obowiązki na wszystkie podmioty, które gromadzą i wykorzystują dane osobowe, a konsumentom daje dodatkowe uprawnienia dotyczące sposobu w jaki te dane będą wykorzystywane.

Zapewniamy, że Polskie Stowarzyszenie Groomerów bardzo poważnie podchodzi do bezpieczeństwa tych danych.

Wkrótce opublikujemy nasza nową politykę prywatności w zakresie danych osobowych, nasza zaktualizowana polityka prywatności zacznie obowiązywać od dnia 25 maja 2018 roku i będzie dostępna na stronie internetowej.

24.02.2018, Warszawa

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Groomerów na podstawie §24 i §25 p. 8a Statutu zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (sprawozdawczo-wyborcze).

Termin i miejsce: sobota 24.02.2018, godz. 19.00, po seminariach, DS Babylon ul. Karpińska 12/16, Warszawa

Porządek obrad:

 • Sprawdzenie obecności i rozdanie mandatów do głosowania
 • Wybór przewodniczącego Zebrania
 • Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 • Głosowanie nad Porządkiem Obrad
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2017
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z sytuacji finansowej Stowarzyszenia za rok obrotowy 2017
 • Głosowanie nad przyjęciem nowych członków wspierających
 • Głosowanie nad zmianami statutowymi: paragraf 13 punkt d poszerzenie
 • Głosowanie nad paragrafem 25 punkt 8n: Udzielanie rekomendacji jednostkom szkoleniowym zrzeszonym PSG i spełniającym wymogi Standardu Kompetencji Zawodowych
 • Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi
 • Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej
 • Przedstawienie kandydatur do nowego Zarządu i KR
 • Wybory nowego Zarządu Stowarzyszenia i KR
 • Przedstawienie przez nowego Prezesa planu pracy na rok 2018
 • Omówienie stanu przygotowań i dalszych koniecznych działań potrzebnych do zapewnienia prawidłowego przebiegu IX MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W STRZYŻENIU PSÓW
 • Analiza funkcjonowania Stowarzyszenia w związku ze zmianami na rynku szkoleń w Polsce
 • Wolne wnioski
 • Zamknięcie zebrania

Zebranie odbędzie się podczas wspólnej kolacji integracyjnej.

W Walnym biorą udział i podejmują decyzje wszyscy Członkowie Stowarzyszenia, jednak zgodnie z §17 p.2. Członek zwyczajny nabywa czynne i bierne prawa wyborcze po upływie jednego roku przynależności do Stowarzyszenia.

Prosimy o liczny udział w zebraniu, wybory nowych władz Stowarzyszenia to decyzje skutkujące na minimum trzy najbliższe lata. Prosimy o przygotowanie kandydatur do Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Przypominamy, że Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Groomerów zgodnie ze Statutem swoje prace na rzecz Stowarzyszenia wykonuje non-profit, ponosząc za swoje działania odpowiedzialność prawną. (wg Ustawy o Stowarzyszeniach)

Składka członkowska za rok 2018 wynosi 200 zł płatne do 31.03.2018. Przypominamy, że zniżki przysługują wyłącznie członkom z aktualnie opłaconymi składkami. Osoby biorące czynny udział w Walnym Zebraniu członków muszą mieć uregulowane składki za rok 2018.

8-9.04.2017, Nadarzyn

Seminaria i warsztaty

 • 8.04.2017
  • Seminaria - ABC dermatologii dla groomera - dr Joanna Zarzyńska - seminarium certyfikowane przez Boehringer Ingelheim
  • Tajniki pielęgnacji kociego futra - Kamil Boguszewski
 • 9.04.2017 - Warsztaty dla groomerów

Więcej informacji


27-28.05.2015

 • 27.05.2017 - BHP w groomingu. Zajęcia zakończone egzaminem. Kurs jednodniowy BHP dla pracodawców. Dokument ważny 5 lat. Taki dokument powinie posiadać każdy pracodawca oraz osoba prowadząca szkolenia.
 • 28 - Warsztaty dla osób przygotowujących się do startu w konkursie groomerskim.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Groomerów na podstawie §24 i §25 p.8a Statutu zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - sprawozdawcze.

Termin i miejsce: sobota 25 marca 2017 godz. 14:00, Babylon, ul.Kopińska 12/16, Warszawa.

Porządek obrad:
 • Sprawdzenie obecności i rozdanie mandatów do głosowania
 • Wybór przewodniczącego Zebrania
 • Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 • Głosowanie nad porządkiem obrad
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2016
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z sytuacji finansowej Stowarzyszenia za rok obrotowy 2016
 • Przedstawienie przez Prezesa planu pracy na rok 2017
 • Omówienie stanu przygotowań i dalszych koniecznych działań potrzebnych do zapewnienia prawidłowego przebiegu VIII MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W STRZYŻENIU PSÓW Masters Grooming Show
 • Wybór reprezentacji na Drużynowe Mistrzostwa Świata i określenie profilu przygotowania drużyny
 • zmiana miejsca lokalizacji Stowarzyszenia &3
 • Wolne wnioski

W Walnym biorą udział i podejmują decyzje wszyscy Członkowie Stowarzyszenia, jednak zgodnie z §17 p.2., Członek zwyczajny nabywa czynne i bierne prawa wyborcze po upływie jednego roku przynależności do Stowarzyszenia.

Prosimy o liczny udział w zebraniu.


29-30.07.2017, Warszawa

Master Grooming Show 2017

Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie możne być reprodukowana i przekazywana w żadnej formie bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich czyli Polskiego Stowarzyszenia Groomerów.

Aktualizacja: wt, 20.07.2021 r.