Polskie Stowarzyszenie Groomerów powstało w 2009 roku z inicjatywy Bogdana Widery. Członkami- założycielami byli: Wiesława Latoś i Katarzyna Palka.

PSG, z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądownictwa, znalazło się pod patronatem EGA. 

Pierwszym prezesem PSG był, wspomniany powyżej, Bogdan Widera, kolejnymi zaś: Eliza Tomczak, Milena Żygadło i Magdalena Błońska, która pełni tą funkcję do dnia dzisiejszego. 

Już niespełna rok od założenia PSG zorganizowało pierwszy konkurs i seminaria, które prowadzili Umberto Lehmann i Denys Lorain.

Zarząd PSG oraz jego członkowie uchwalili statut. Jego głównym celem jest promowanie idei integracji groomerów z terenu całej Polski, a nawet świata. W ramach współpracy groomerów propagowana jest w społeczeństwie idea fryzjerstwa i pielęgnacji zwierząt. Podejmowane są także różne inicjatywy, skierowane do groomerów, ale mające na celu pobudzenie ich do aktywności groomerskiej.